KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. AUTOMATIZÁCIA DOPRAVNÝCH PROCESOV – automatizácia bude musieť zabezpečovať predovšetkým systémy prostriedkov pre bezpečnú dopravnú cestu tak, aby autopilot riešil len bezpečnosť prevádzky dopravného prostriedku, prípadne jej zlyhania. Hlavným zdrojom pre realizáciu takejto automatizácie dopravných procesov sa stane umelá inteligencia prepojená na systémy integrovaných dopravných systémov.
  2. AUTOMATIZÁCIA V LOGISTICKÝCH A PREPRAVNÝCH PROCESOCH – automatizácia v logistických procesoch zahŕňa: Automatické triedenie zásielok; Automatické sledovanie zásob; Systémy automatizovaného ukladania a vyhľadávania zásielok. Automatizácia ale nepredstavuje iba transformáciu skladu. Jedna z ďalších významných prognóz vzťahujúcich sa k tomuto odvetviu je transformácia doručovania zásielok na poslednom úseku doručenia.
  3. AUTOMATIZÁCIA ODBAVOVACÍCH SYSTÉMOV – budúce dopravné systémy musia predovšetkým odbremeniť akékoľvek zásahy zo strany cestujúcej verejnosti. Odbavovacie systémy a ich prepojenie na prevádzkové systémy dopravného prostriedku zhodnotia efektívnosť a účelnosť poskytovanej služby. Napr. automatizácia manipulácie s batožinou na dopravných termináloch (detekčná kontrola osôb a batožiny, preprava, skladovanie, vyhľadávanie, nakladanie a vykladanie a pod.).
  4. AUTOMATIZÁCIA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH –inováciu možno chápať napríklad v kontexte automatizácie priehradkových činností, kde sa predpokladá nasledovné: v maximálnej miere využívať predprípravu dát na zrýchlenie obsluhy zákazníka, kódovanie nevyhnutných papierových dokladov 2D kódmi, prípadne ďalšími technológiami na báze RFID, zabezpečiť akceptáciu a zber informácií o zákazníkovi a produkte napríklad z ID čipov a CRM systémov.
  5. INTERMODÁLNE PRÍSTUPOVÉ BODY V DOPRAVE A LOGISTIKE – jedným z budúcich dopravných systémov, ktorý sa vo VOD môže uplatniť v prepojení dopravnej cesty „rieka – cesta“ bez realizácie prestupu cestujúcich (autobus – prístav – loď – prístav – autobus) v rámci integrovaných dopravných systémov mestských aglomerácií, konkrétne Bratislava – Komárno.
  6. DIAĽKOVÉ RIADENIE DOPRAVY (DISPEČERIZÁCIA) – téma zavádzania dispečerizácie v riadení železničnej dopravy spojená s modernizáciou a zvyšovaním stupňa zabezpečovacieho zariadenia riadenia dopravy, a tým zvyšovania bezpečnosti, spoľahlivosti, efektivity a konkurencieschopnosti železničnej dopravy, je v súčasnosti veľmi aktuálna.
  7. VYBAVENIE TRATÍ RÁDIOVÝM KOMUNIKAČNÝM SYSTÉMOM GSM-R – na tratiach vybavených rádiovým komunikačným systémom GSM-R môže osoba riadiaca dopravu na dráhe použiť na zastavenie vlakov núdzové volanie všetkým hnacím dráhovým vozidlám a železničným koľajovým vozidlám vybavených vozidlovou rádiostanicou GSM-R a upovedomiť ich o mimoriadnej situácii na trati.
  8. VYKONÁVANIE ÚDRŽBÁRSKYCH PRÁC PERSONÁLOM V CENTRALIZOVANÝCH STREDISKÁCH ÚDRŽBY – denná sumarizácia prevádzkových údajov dopravných prostriedkov a ich vyhodnocovanie systémom umelej inteligencie bude prvým krokom oddelenia údržby a prevádzky u súčasných dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme vo VOD. V konečnom dôsledku sa uskutoční centralizácia údržbárskych prác, čo skráti celý proces údržby.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.