KATEGÓRIA INOVÁCIE: INOVÁCIE AKO REAKCIA NA PANDÉMIU

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Komunikácia a riadenie projektov –online technológie pre virtuálnu komunikáciu, online komunikačné a prezentačné zručnosti, riadenie projektov na diaľku.
  2. Líderstvo a manažment –motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácií vzdialeného tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku.
  3. Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich –vyššie BOZP štandardy ako reakcia na pandémiu, zmeny v medzinárodnej doprave. Príklad využitia: BOZP štandardy, HEPA filtre, bezhotovostný platobný styk.
  4. Zameranie sa na hygienické opatrenia pri preprave tovarov –vplyv na prácu kuriérov, nakladanie s tovarom, spôsob a podmienky doručenia tovaru. Príklad využitia: napr. bezkontaktné doručenie.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.