KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROZVOJ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Cloud computing –cloudové riešenia ukladajú firemné údaje v dátových centrách. V dopravnom priemysle majú obrovský potenciál priniesť prevádzkovú a finančnú efektívnosť v oblastiach ako napríklad sledovanie vozidiel v reálnom čase.
  2. E-commerce (elektronický obchod) – online nákupy, priestor pre krížový predaj, pohyblivé ceny cestovných lístkov, CRM systémy nie sú v sektore doprava stále samozrejmosťou.
  3. Elektronizácia poskytovaných služieb pre cestujúcich –elektronizácia poskytovaných služieb na palube, prepravných informácií, infotaimentu, predaj cestovných dokladov.
  4. Nové inovatívne predajné a informačné zariadenia (PoP) pre vlakový personál –inovácie v oblasti prenosných zariadení pre vlakový personál (predaj lístkov, poskytovanie online informácií o preprave). Príklad využitia: poskytovanie čoraz komplexnejších informácií s inovatívnym užívateľským rozhraním založeným na online reálnych dátach. Predmetná inovácia je využívaná aj v rámci leteckej dopravy.
  5. Rozvoj elektronického obchodu –elektronické obchodovanie kombinuje veľký dosah a prístupnosť Internetu s ohromnými zdrojmi tradičných systémov na báze informačných technológií. Elektronický obchod je postavený na výhodách a štruktúre tradičného obchodu, s pridaním flexibility, ktorú poskytujú elektronické siete.
  6. Datamining (ťažba dát)

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.