KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Prepojenie sféry dopravy a poštových služieb s oblasťou IT a kybernetickou bezpečnosťou –kybernetická bezpečnosť je pre oblasť poštových služieb kľúčovou predovšetkým z pohľadu ochrany záujmov a dát zákazníkov vo väzbe na OOÚ, ochrany finančných transakcií klientov, ochrany pred defraudáciou a zneužitím citlivých informácií.
  2. Bezpečnostné systémy – kybernetická bezpečnosť –ochrana systémov, sietí, programov a aplikácií pred digitálnymi útokmi. Príklad využitia: bezpilotné dopravné prostriedky, systémy proti úniku informácií o pasažieroch a napr. platbách, neautorizovaný prístup k dátam resp. zariadeniam.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.