KATEGÓRIA INOVÁCIE: DRONY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry –inšpekcia a monitoring zariadení a infraštruktúry. Využitie na ťažko dostupných miestach. Možnosti využitia napr. vizuálna kontrola železničnej trate, mostov, tunelov, priecestí.
  2. Nasadenie dronov pri preprave zásielok

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.