KATEGÓRIA INOVÁCIE: NEZARADENÉ

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Automatické triediace a skladovacie systémy
  2. Bezkontaktné doručovanie zásielok
  3. Plánovanie integrovaných výkonov VOD v kombinácii všetkých druhov dopravy
  4. Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu) –informačný systém na riadenie údržby umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebné údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných na operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení.
  5. Multiagendové systémy riadenia
  6. Logistika 4.0 –vízia Logistiky 4.0 je založená na komplexnom prepojení nákladných vozidiel, vlakov, plánovacích, výrobných a skladovacích softvérov spolu s napr. online dátami o dopravnej situácii vrátane počasia a jeho vývoja, čo by umožňovalo plánovať daný proces plne automaticky.
  7. Letiská priateľské k životnému prostrediu
  8. Zavádzanie nových postupov v údržbe, proaktívna údržba komponentov lietadlovej techniky
  9. Nové požiadavky na plánovanie poslednej míle –transportné služby šité na mieru zákazníkovi – dostupnosť produktov a služieb ihneď na požiadanie. Zároveň využitie moderných metód určovania trasy pochôdzky s rešpektovaním dynamických obmedzení a uzávierok. Rozvoj technológií na určenie približného času doručenia, prípade komunikáciu s kuriérom (pozri príklad sledovania taxi na ceste k adresátovi).

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.