KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Robotizácia zákazníckeho servisu –využívanie robotov v rámci predajných inteligentných automatov pri spracovávaní a vydávaní dopravných dokladov. Služby v oblasti cestovných dokladov, občerstvenia, stravovania a pod.
  2. Robotizácia v poštových službách –využívanie bezobslužných zariadení. Zameranie sa predovšetkým na logistické procesy spracovania veľkých kusových zásielok a manipulácie so závermi (kontajnery, prepravky a pod.).
  3. Kuriérske roboty na doručovanie zásielok
  4. Mobilné robotické systémy
  5. Kooperatívne roboty

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.