KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. DIGITÁLNE DVOJČA PRI ÚDRŽBE VOZIDIEL –prediktívnu údržbu je možné vylepšiť pomocou vytvorenia digitálnej kópie („digitálneho dvojčaťa“) vozidla vrátane jeho systémov. Digitálne dvojčatá následne umožnia skúmať aspekty a vykonávať rôzne typy simulácií.
  2. ELEKTRONIZÁCIA DOKUMENTOV –nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami.
  3. ELEKTRONIZÁCIA V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH – priblíženie služieb k zákazníkom ďalšou podporou ich elektronizácie, využitím mobilnej platformy a zvýšenie komfortu pre využitie služieb na poštách. Zvýšenie miery elektronizácie produktov a v maximálnej miere umožniť zákazníkovi realizovať vhodné služby pošty „z pohodlia domova“.
  4. INTELIGENTNÁ A NÁKLADOVO EFEKTÍVNA SPRÁVA AKTÍV –CAFM (Computer Aided Facility Management) systém dokáže prepojiť geografické, ekonomické a prevádzkové dáta rozsiahlych objektov (strediská, budovy, areály, siete) a prehľadne tak evidovať a spravovať majetok do veľkých grafických detailov: budovy, stavby, komunikácie, infraštruktúra, inžinierske siete, technologické celky a pod.
  5. PREPOJENIE VÝROBNÝCH SKLADOVÝCH A PODNIKOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV S MANIPULAČNOU SKLADOVOU TECHNIKOU –prepojenie podnikového informačného systému s automatizovanými systémami na riadenia skladu (Rotomat, regálový zakladač a pod.). Údržbár má prehľad o náhradných dieloch, ich dostupnosti, umiestnení priamo z miesta výkonu a môže priamo komunikovať so skladom.
  6. ROZVOJ DIGITÁLNYCH SLUŽIEB PRE CESTUJÚCICH –rozvoj palubného infotaimentu pre cestujúcich (informácie o jazde, príchode, poveternostných podmienkach, využívanie aplikácií, plánovanie cesty od dverí k dverám, objednanie palubných služieb z miesta, objednanie občerstvenia, sledovanie TV atď.
  7. DIGITALIZÁCIA, POKROČILÁ KONEKTIVITA V LOGISTICKÝCH PROCESOCH
  8. DIGITALIZÁCIA TERMINÁLOV –komplexná ponuka všetkých dostupných informácií z prevádzkovaných systémov, týkajúcich sa vykonávaných spojov a liniek (možností dopravy) zúčastnených dopravcov v danej mestskej aglomerácii pre cestujúcich napojením na softvér cestujúcej verejnosti.

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.