KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. VYUŽÍVANIE BIG DATA PRI NASTAVOVANÍ PRAVIDIEL ÚDRŽBY DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, MECHANIZMOV A INFRAŠTRUKTÚRY –autopiloty v hnacích koľajových vozidlách budú okrem autonómnej prevádzky vyhodnocovať množstvo ďalších bezpečnostných, ekonomických a environmentálnych cieľov počas jazdy. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou.
  2. ZBER DÁT O PREPRAVE CESTUJÚCICH A ICH VYHODNOCOVANIE – elektronický zber informácií o cestujúcich, prepravných časoch, počtoch cestujúcich, vekovej štruktúre atď., s cieľom optimalizovať nastavenie grafikonu, dopravnej cesty ako aj potrebných prepravných kapacít, atď.
  3. INTEGROVANÁ CELONÁRODNÁ A REGIONÁLNA VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
  4. VYUŽÍVANIE BIG DATA V DOPRAVE

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.