KATEGÓRIA INOVÁCIE: ALTERNATÍVNE PALIVÁ A POHONY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V DOPRAVE, LOGISTIKE, POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH:

  1. Rozvoj alternatívnych pohonných jednotiek prostriedkov dopravy –dopravcovia do budúcnosti budú musieť reštrukturalizovať svoju technickú infraštruktúru na zabezpečenie používania alternatívnych pohonných médií, čo si vyžiada vysokú automatizáciu a robotizáciu procesu ich čerpania do dopravných prostriedkov.
  2. Implementácia technologických inovácií zameraných na čistú mobilitu, dekarbonizáciu dopravy, zníženie emisií CO2 pre dopravné prostriedky, alternatívne palivové riešenia
  3. Realizácia ekologickej mestskej logistiky
  4. Bezdrôtové nabíjanie elektromobilov
  5. Hybridizácia leteckej dopravy

BUDÚCE KOMPETENCIE

ODBORNÉ VEDOMOSTI

ODBORNÉ ZRUČNOSTI

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

VÝZNAMNÝ

STREDNE VÝZNAMNÝ

MIERNY

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.