ZMENY SPÔSOBENÉ PANDÉMIOU

Vplyv pandémie COVID 19 na sektor stavebníctva spočíva v zmenách:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.