KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Továrensky vyrábané dielce so zabudovanými rozvodmi elektroinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, ktoré sú osadené ako samostatné montované konštrukcie. Konštrukcie dielcov sú založené na technológii montovaných sadrokartónových konštrukcií s tým, že sú vyrábané továrensky s presnými rozmermi.

Stavebné technológie montovaných domov sú z inovatívnych kompozitných materiálov na báze dreva. Vďaka novým pevnostným vlastnostiam kompozitných materiálov je možná výstavba viacpodlažných budov.

Nadkrokvové zateplenie reaguje na požiadavku zvýšenej hrúbky tepelnej izolácie strechy. Zateplením nad krokvami sa vytvára aj súvislá vrstva tepelnej izolácie s minimalizovaním tepelných mostov. Technológia si vyžaduje zhotovenie roštu pri minerálnej vlne, alebo dodržanie požiadaviek kotvenia pri PIR paneloch.

Izolácie TPO a EPDM pre strechy sa vyznačujú vyššou životnosťou, čím vo výsledku prinášajú nižšie náklady na životný cyklus stavby.

Odvetrané fasády s kazetovými obkladmi poskytujú dlhšiu životnosť a najmä rýchlejšie a menej nákladné opravy v prípade porúch, čo znižuje náklady počas životného cyklu stavby.

Trieda tesnosti definuje minimálne požiadavky, ktoré je potrebné splniť pri navrhovaní skladby podstrešia. Použitá poistná podstrešná fólia musí vyhovovať správnej triede tesnosti podstrešia.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
formy a materiály montovaných konštrukcií a dielcovmontáž, inštalácia a predpríprava rozvodov a zariadení do prefabrikovaných dielcov
formy, materiály a vlastnosti montovaných, modulárnych budovmontáž a kotvenie otvorových konštrukcií do montovaných a modulárnych budov
materiály a vlastnosti montovaných, modulárnych budovrealizovanie montáže a inštalácie zariadení 
ovládanie princípov nových metódpoužívanie nových metód v stavebnom procese
postupy a metódy práce montáže a kotvenia otvorových konštrukcií podľa materiálu obvodového plášťa budov 
postupy a metódy práce pri inštalácii zariadení podľa materiálu obvodového plášťa budov 

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.