Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Ide o diaľkovo ovládané stroje, žeriavy, dumpre, roboty pre 3D tlač, ktoré sú schopné zostaviť stavebné konštrukcie. Autonómne roboty majú využitie na stavbách pri rutinných, opakovaných úlohách vo veľkom rozsahu. 

Stavebné roboty na murovanie muriva, pričom niektoré roboty môžu dokonca za pochodurozmiestniť celú ulicu. Tieto roboty nielen zlepšujú kvalitu stavebných prác, ale aj dramaticky zvyšujú rýchlosť výstavby.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
princípy využitia robotizácie na stavbepoužívanie robotov v stavebníctve

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.