KATEGÓRIA INOVÁCIE: SMART TECHNOLÓGIE

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Inteligentné budovy nazývame objekty, ktoré sú svojím konštrukčným, technologickým a architektonickým riešením pre užívateľa vysoko produktívne, technologicky, funkčne a nákladovo efektívne a nezaťažujú neprimerane životné prostredie.

Systémové zostavy (stavebnice), ktoré dokážu v sebe spojiť vetranie, vykurovanie, klimatizáciu, reguláciu vlhkosti, CO2, a elektronickú automatizovanú reguláciu celého systému.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
postupy a princípy fungovania systémových zostáv technických zariadení budov (stavebnice)inštalácia a montáž systémových zostáv technických zariadení budov (stavebnice)
princípy využitia smart technológií v stavebníctvepoužívanie smart technológií

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.