KATEGÓRIA INOVÁCIE: VIRTUÁLNA REALITA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Metóda analyzuje vzťah medzi človekom, prostredím a jeho objektami. Ide o prienik dizajnu, architektúry, sociálnych vied, medicíny, ergonómie a neuro-ergonómie. Vykonáva sa buď formou virtuálnej reality, alebo formou zberu informácií od občanov v lokalitách, kde žijú.

Základom virtuálnej reality sú 3D mapy hotových budov, priemyselných komplexov, alebo dokončených líniových stavieb, kde si vo virtuálnom (počítačovom) prostredí možno prezrieť celú dokončenú stavbu (napr. prechádzať sa po diaľnici, alebo lietať nad ňou, vliezť do vnútra tunela, akéhokoľvek potrubia, priepustu, pozrieť si most nielen zvrchu, ale aj zospodu a z boku, zájsť pod povrch terénu a pozrieť si priebeh, hĺbku a križovanie jednotlivých sietí v podzemí a pod.) bez potreby ísť do terénu.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
systémy nasadenia zmiešanej reality pre kontrolu vyhotovenia stavbypoužitie zmiešanej reality v stavebníctve

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.