KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Mechanizmy na úpravu terénu (grédre, buldozéry a pod.) sú riadené automaticky (smer pojazdu a výška radlice). Na radlici je zariadenie GPS a v kabíne v riadiacej jednotke je 3D projekt terénnych úprav. Poloha a výška radlice je riadená automaticky porovnávaním jej reálnych 3D GPS súradníc s 3D súradnicami v projekte, alebo poloautomaticky, kde šofér mechanizmu prispôsobuje výšku radlice podľa pokynov na obrazovke projektu vnútri kabíny.

Rekuperácie s riadiacou jednotkou dokážu automaticky regulovať kvalitu vnútorného vzduchu budov. Pokročilé rekuperačné jednotky môžu zvlhčovať, alebo vysušovať vzduch.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

      ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
metódy a postupy automatického riadenia stavebných strojovnavrhovanie a realizovanie vhodných technologických postupov pri montáži otvorových konštrukcií v súlade s princípmi automatizovaného vetrania budov
postupy využívania automatizovaného vetranianavrhovanie a realizovanie vhodných technologických postupov, zvolenej technológie v súlade s princípmi automatizovaného vetrania  budov
systémy automatického riadenia strojovobsluhovanie mechanizmov a manipulácia s mechanizmami riadenými automaticky alebo poloautomaticky
zásady a princípy automatizovaného vetraniaovládanie princípov vetrania
zásady, princípy a procesy automatizovaného vetraniaovládanie funkcionalít systému automatického riadenia strojov

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.