Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Kombinácia robotov a 3D tlače vytvára príležitosť pre malé podniky na prekonanie problémov, ako sú limity veľkosti vo výrobe, a umožňuje im vyššiu flexibilitu výroby z hľadiska výstavby. Betónové prefabrikáty je možné pomocou 3D tlače vyrábať v rôznych tvaroch a rozmeroch, bez potreby výroby foriem. 3D tlač poskytuje možnosť autonómnej 24 hodinovej výroby.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
druhy a vlastnosti materiálov z 3D tlače používané pri nenosných aj nosných konštrukciáchrealizovanie montáže a kotvenie otvorových konštrukcií

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.