ADAPTÁCIA INOVÁCIÍ NA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Adaptácia udržateľného rozvoja v stavebníctve predstavuje úpravy v oblastiach:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.