Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Databázy a úložiská pre zber dát a export pre grafy, diagramy. Dáta sa zapisujú prostredníctvom načítania hyperlinkových odkazov. Využitie pri monitoringu a zbere údajov zo senzorov a snímačov, pri riešeniach Smart Home (Inteligentné domácnosti), alebo Smart City (Inteligentné mestá). Príkladom úložísk pre dáta sú API platformy, alebo SQL databázy. 

BUDÚCE KOMPETENCIE             

      ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
druhy dátových úložísk a spôsoby ukladaniaovládanie práce s dátovými úložiskami
spracovanie dátvkladanie a sťahovanie dát

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.