KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA

SEKTOROVÁ APLIKÁCIA V STAVEBNÍCTVE, GEODÉZII A KARTOGRAFII

Nová výrobná metóda pre stavebníctvo, založená na umelej inteligencii, používa technické prostriedky, pomocou ktorých komunikačné technológie, inteligentná veda a technológia (vrátane návrhu, výroby, riadenia, testovania), sú integrované do celého systému výstavby a životného cyklu stavby.

BUDÚCE KOMPETENCIE             

ODBORNÉ VEDOMOSTIODBORNÉ ZRUČNOSTI
princípy využitia umelej inteligencie v stavebníctvepoužívanie umelej inteligencie v stavebníctve

VPLYV BUDÚCICH KOMPETENCIÍ NA ZAMESTNANIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.