Zmeny spôsobené pandémiou

Z dôvodu pandémie COVID-19 prakticky všetky odvetvia zmenili svoje pracovné prístupy. Výrobné sektory, akým je aj sektor celulózo-papierenskej a polygrafickej výroby, neprestali vyrábať svoje produkty a tovary, ale zmeny zasiahli aj tento sektor. Z hľadiska ľudských zdrojov išlo najmä o personálne problémy (nárast PN, OČR, suplovanie zamestnancov a kolegov, a pod.), zmeny v riadení pracovných kolektívov a komunikácie so zákazníkmi (väčšie využívanie online stretnutí). Z technologického a obchodného hľadiska išlo o obmedzené možnosti pracovných ciest do zahraničia za účelom výmeny skúseností a vplyv pandémie na zahraničný obchod.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.