Kategória inovácie: ROBOTIZÁCIA

Sektorové aplikácie:

  1. robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania – robotická ruka odoberá narezané časti tlačových hárkov a knižných zložiek a ukladá ich v predprogramovanom poradí na paletu pre ďalšiu manipuláciu s nimi. Zabezpečí automatickú výmenu tlačových foriem po skončení tlače zákazky a výmenu aniloxových (farebníkových) valcov pri potrebe zmeny množstva nanášanej farby na tlačovú formu. Automatická výmena tlačových foriem z presne uložených pozícií v prenosnom vozíku do tlačového stroja. Odoberá spracované tlačoviny – časopisy, knihy, brožúry a inú tlačovú produkciu – a ukladá ich v predprogramovanom poradí na paletu pre expedíciu. Manipulácia s medziproduktami (nakladanie stohov potlačeného materiálu do rezacieho aparátu) a hotovými výrobkami (paletizácia a traťovanie výrobkov) v dokončujúcom spracovaní.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti robotizácie

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
postupy programovania robotických zariadení vrátane robotizovaných liniek.manipulácia s potlačeným materiálom a paletizácia
postupy programovania robotickej ruky obsluhou pomocou presnej špecifikácie rezanej produkcie, tlačových foriem a hotových produktovjednoduché programovanie a dopĺňanie digitálnych informácii zákazky do MIS
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.