Kategória inovácie: NOVÉ METÓDY

Sektorové aplikácie:

  1. tlačená elektronika – tlačené solárne články, tlačené batérie, tlačené pamäte, tlačené čipy, tlačené OLED, tlačené RFID, tlačené senzory. Tlačové technológie umožňujú lacnejšiu výrobu elektroniky a zlepšujú jej dostupnosť pre široké masy. Väčšinou sa kombinujú viaceré elektronické súčasti – napr. RFID dodáva energiu OLED displeju na obale.
  2. nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania – klasické tlačové stroje potrebujú len miernu úpravu pre tlačenú elektroniku. Kombinujú sa viaceré tlačové techniky na vytvorenie rôzne hrubých tlačených vrstiev. Kombinujú sa klasické analógové tlačové techniky s digitálnymi tlačovými technikami. Nové digitálne tlačové techniky ako napr. nanografia. V dokončujúcom spracovaní prichádza k integrácii knihárskych zariadení s tlačovými strojmi.
  3. aktívne zdroje schnutia tlačových farieb – využívanie nových živíc ako nosných látok pigmentu v tlačových farbách, aby sa UV vytvrdzovanie nahradilo vytvrdzovaním vo viditeľnej oblasti, aby sa zamedzilo vzniku ozónu (O3) a jeho následnému odstraňovaniu, aby nedošlo k ujme na zdraví pracovníkov. Tiež využitie LED zdrojov znižuje množstvo spotrebovanej energie nielen pri vytvrdzovaní, ale aj pri následnom chladení tlačovej produkcie. Použitie elektrónového lúča systémov pre iniciovanie chemickej reakcie (sušenia) generovanými elektrónmi. Expozícia len na tlačenej časti potlačeného hárku.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti nových metód

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
tlačená elektronikaaplikácie tlačenej elektroniky, tlače antén a čipov
poznanie princípu tlače v rôznych tlačových strojochkvalita tlače v závislosti od tlačových strojov
obehové hospodárstvo vo výrobnom procesepoznanie nových ekologických materiálov a nakladanie s nimi
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.