Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória inovácie: NOVÉ POTRAVINY

Sektorové aplikácie:

  1. mikrokryštalická celulóza v potravinárskom priemysle – Mikrokryštalická celulóza získavaná z potravinárskych surovín – ako najvhodnejší prídavok do potravín s vysokým obsahom vlákniny.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti nových potravín

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
teória separačných procesovaplikácia optimálnych separačných procesov
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.