Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória inovácie: DIGITALIZÁCIA

Sektorové aplikácie:

  1. digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania – Web-to-Print (web na tlač) – tlač priamo z webového prostredia tlačiarne. Digitálne zadávanie podkladov zákazníkom do webového prostredia, automatická kontrola digitálnych dát a automatické zasielanie do tlače (digitálnej i analógovej) a dokončujúceho spracovania.
  2. automatizovaná kontrola digitálnych dát – Automatizačné systémy kontroly digitálnych tlačových dát poskytujú komplexné údaje tlačového procesu, vrátane kontroly kvality a chyby.
  3. úprava digitálnych dát – Úspora tlačovej farby úpravou digitálnych dát tak, aby sa znížilo množstvo tlačovej farby a zároveň sa dodržala adekvátna kvalita hlavne digitálnej tlače. Možnosť úspory tlačovej farby zmenou grafického dizajnu obalu.
  4. znižovanie odpadu v digitálnej tlači – Využívanie digitálnych tlačových strojov na znižovanie odpadov pri nízkych tlačových nákladoch. Práca s databázami pri personalizovanej tlači. Tlač až do okraja strany bez nutnosti vytvárania ďalšieho odpadu orezávaním.
  5. QR kódy a virtuálna realita – Tlačené QR kódy umožňujú po nasnímaní smartfónom zistiť dodatočné informácie. Tlačené informácie musia fyzicky existovať, aj keď môžu sa  dopĺňať elektronicky (virtuálna realita, doplňujúce texty, obrázky, 3D obrázky, videá,…). Nekopírovateľné QR kódy sa tiež môžu používať ako ochrana tlačovín.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti digitalizácie

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
odborná kontrola digitálnych dát určených do tlačepráca s programami pre kontrolu digitálnych dát pre tlač
znalosť procesov v rámci CIP3 a CIP4 štandardov naprieč celým procesom polygrafickej výrobyaktívne používanie dát v rámci CIP3 a CIP4
odborná kontrola digitálnych dát určených do tlačepráca s programami pre kontrolu digitálnych dát pred tlač
technológia tlačového procesupráca s programami na úpravu spotreby tlačovej farby (UCR, GCR a umelá inteligencia)
ovládanie digitálnych tlačových technológiíriešenie kvality digitálnej tlače
označovanie tlačovín QR kódmi v tlačových procesochvyužívanie kódov na označovanie tlačovín v procese tlače, vytváranie webového obsahu, ochrana tlačovín
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.