Kategória inovácie: ZELENÁ EKONOMIKA

Sektorové aplikácie:

  1. lignocelulózové biorafinérie – transformácia celulózo-papierenského priemyslu na nové LC biorafinérie, ktoré budú efektívnejšie transformovať prírodnú obnoviteľnú surovinu – drevo a postupne z nej rafinovať všetky dôležité frakcie, čo umožní produkovať výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Predpokladá sa, že pôjde o nové prelomové technológie s vysokou mierou robotizácie a automatizácie s minimálnym dopadom na životné prostredie.
  2. optimalizácia procesov výroby – minimalizácia spotreby energie, spotreby vody, minimalizácia emisií plynných aj kvapalných, nulové skládkovanie, maximálne ekonomické využitie suroviny sú trvalé inovácie pre každý priemysel. Dosiahnutie je možné vysokou technologickou disciplínou, čo vedie k vysokej miere využívania sofistikovaných riadiacich a kontrolných systémov, modelovaní procesov a pod.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti zelenej ekonomiky

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
znalosti ekologických aspektov výrobyzavádzanie technológií Priemyslu 4.0
metódy optimalizácie výrobných procesovaktívna optimalizácia procesov výroby podľa princípov zelenej ekonomiky
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.