Kategória inovácie: BIG DATA

Sektorové aplikácie:

  1. dátová integrácia a využívanie Big Data – Zbieranie dát z tlačového procesu, z každého tlačového stroja, od každého zákazníka, aby sa vyrábali tlačové stroje podľa potrieb zákazníkov, dodávanie náhradných dielov zákazníkom podľa využitia tlačového stroja, optimalizácia tlačového procesu a jeho vylepšovanie. Zbieranie dát z výroby papiera na papierenskom stroji, kontrola parametrov kvality výroby a spätná úprava vstupných surovín.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti Big Data

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
znalosť polygrafického výrobného cyklu a jeho spájanie so získanými dátamianalýza dát v polygrafickom výrobnom cykle
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.