Kategória inovácie: AUTOMATIZÁCIA

Sektorové aplikácie:

  1. automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania – automatická doprava ofsetových tlačových foriem zo zariadenia na zhotovovanie tlačových foriem systémom Computer-to-Plate (CTP) („z počítača na dosku“) priamo do tlačového stroja pri zmene zákazky. Automatická výmena potláčaných kotúčov vo flexotlači (etikety, plastové fólie). Automatická výmena kotúčov v odvíjači a výmena kotúčov v navíjači s uložením potlačenej produkcie na špeciálny paletový vozík a uložením do skladu na expedíciu zákazníkovi. Prednastavenie zariadení v dokončujúcom spracovaní na základe informácií v rámci manažérsko-informačných systémov (MIS).
  2. automatizácia presnosti sútlače – automatické nastavovanie lakovania podľa tlačového motívu. Korekcia pozície lakovania aj na základe deformácie a posunu tlačového obrazu. Využitie sútlačových značiek alebo priamo tlačového obrazu.
  3. znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese – automatizácia a umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu tlače už prvého výtlačku, čím sa znižuje množstvo makulatúr a následne aj odpadového materiálu na recykláciu. Znižuje sa uhlíková stopa pri výrobe a aj pri recyklácii (redukcia CO2, uhlíková neutralita).
  4. automatizácia dokončovacích procesov – automatizácia dokončujúceho spracovania tlačovín s využitím laserového vysekávania, laserového rytia (ryhovanie na skladanie kartónov), digitálna razba, digitálne lakovanie, ochranná tlač zamedzujúca falšovaniu. Spracovanie tlačovej produkcie bez ďalších foriem, len z digitálnych dát.
  5. personalizovaná tlač a kontrola tlače – automatizovaná personalizovaná tlač a balenie. Kamerové záznamové systémy na kontrolu každého výtlačku, opakovaného alebo vynechaného výtlačku.
  6. digitálna chatbot komunikácia – digitálna automatizovaná komunikácia tlačiarne so zákazníkom – chatbot. Automatizované komunikačné programy generujú pre zákazníkov informácie o zákazke.

Odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon zamestnania vplyvom inovácií z oblasti automatizácie

odborná vedomosť (OV)odborná zručnosť (OZ)
automatizované riadiace systémy polygrafického procesu a ich obsluhapoužitie a dopĺňanie systémov MIS, kontrola automatizovaných systémov
postupy obsluhy skenovacích zariadeníaplikácia princípov kontroly polohy tlačového obrazu
postupy využívania ekologických princípov vo výrobnom proceseaplikácia automatizačných procesov pre zníženie uhlíkovej stopy tlače
postupy dokončujúceho spracovania tlačovínpoznanie možností digitalizácie dokončovacích procesov
postupy personalizovanej tlačepríprava databáz pre tlač
automatizované komunikačné systémypráca s programami pre tvorbu konverzácií
Zdroj: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.