Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Ohrozenia

Threats – Ohrozenia:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.