PESTLE analýza – sektor chémia – Enviromentálne

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.