PESTLE analýza – sektor chémia – Technologické

Výskum

Schémy podpory inovatívnych technológií a materiálov

Dostupnosť systémov a certifikácií

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.