PESTLE analýza – sektor chémia – Ekonomické

Medzinárodný obchod:

Domáca a zahraničná ekonomická situácia a trendy

Vládne schémy podpory


[1] Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR: Odbor zahraničnoobchodnej politiky Zahraničný obchod SR – január až december 2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.