Proces efektívnej recyklácie

Efektívna recyklácia materiálov je jednou z možností ako predchádzať vyčerpaniu zdrojov vzácnych látok ako napr. chrómu, či kobaltu. Efektívnym triedením zabezpečíme nielen triedenie vzácnych kovov (napr. meď, zlato), ale aj zníženie kontaminácie inými látkami a bezpečnú likvidáciu nebezpečných prvkov a ťažkých kovov.

Sektorové aplikácie:

NŠZ, na ktoré sa očakáva najväčší dopad:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.