Internet vecí – IoT

Sektorové aplikácie:

NŠZ, na ktoré sa očakáva najväčší dopad:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.