Príležitosti – Životné prostredie

Efektívne využívanie inštitucionálnych nástrojov

Zlepšenie manažmentu ŽP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.