Vplyv pandémie COVID-19

Za uplynulé mesiace COVID-19 ukázal, akou doteraz nepoznanou hrozbou je táto, ale aj akákoľvek iná pandémia predovšetkým v oblastiach kritickej infraštruktúry štátu. Pandémia, ktorá zachvátila celý svet, ohrozila základy bezpečnosti našej modernej spoločnosti, veď napr. prevádzka a údržba jadrovej energetiky je vykonávaná malou skupinou vysokošpecializovaných a vyškolených technikov a inžinierov. Ich náhrada je takmer nemožná v takých časových rámcoch aké pred nás postavil COVID-19. Ďalším vplyvom pandémie je zmena spotrebiteľského správania sa. Mnohé výrobné podniky museli z dôvodu ochorenia zamestnancov prerušovať výrobu, čím sa  znížil dopyt po teple a elektrine v podnikoch, ale s presunom veľkej časti administratívnych pracovníkov na tzv. home office sa presunulo aj miesto spotreby a došlo k nárastu v tomto segmente. Výsledkom je, že emisie z globálneho pohľadu neklesli tak výrazne, ako by sme si predstavovali. A z dlhodobého pohľadu je tu aj veľký vplyv opatrení v krajine, odkiaľ sa pandémia rozšírila – v Číne. Zo dňa na deň boli zastavené dodávky kľúčových prvkov pre budované, alebo plánované fotovoltické a veterné  elektrárne po celom svete. Čína ako globálny líder v dodávke pre fotovoltiku bude tento sklz v dodávateľskom reťazci dobiehať nasledujúce 2 až 3 roky, pretože neboli ovplyvnené len rozostavané projekty ale aj investície do potenciálne nových projektov, pretože investori prehodnocovali svoje  stratégie. Tento neočakávaný posun môže mať vplyv na plnenie cieľov pre dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej Európy.

Ak by sme teda mohli zhrnúť vplyvy na energetiku, môžeme povedať, že COVID-19 nám jednoznačne odhalil našu zraniteľnosť v energetike, v globálnych plánoch zelenej transformácie energetiky ako aj zmenu spotrebiteľského správania. V súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 bol schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, z ktorého jeden komponent „Zelená ekonomika“ bude smerovať do rozvoja OZE a podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií. Pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe budú vznikať nové pracovné miesta. Nové pracovné miesta budú vznikať integrovaním OZE do energetických prevádzok, ktoré vzniknú na lokálnej i národnej úrovni. Môžu vznikať priamo v sektore výroby energie z OZE alebo cez vznik nových obchodných modelov. Ďalšie vysokokvalifikované pracovné miesta budú postupne vznikať po dekarbonizácii priemyslu a výmene zastaraných technológií vykurovania a ohrevu teplej vody na tuhé palivá za vysoko-efektívne energetické za-riadenia podstatne znižujúce emisie skleníkových plynov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.