Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nordstream

Cez Slovensko prechádza vysoko-tlakový prepravný systém, ktorý je prepojený s hlavnými prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike, Rakúsku, a Poľsku. Systém pozostáva zo štyroch až piatich paralelných potrubí o priemere 1200/1400 mm s prevádzkovým tlakom 7,35 MPa. Tlakový diferenciál potrebný pre plynulý tok plynu zabezpečuje päť kompresorových staníc s výkonom takmer 500 MW. Technická kapacita na vstupnom bode Veľké Kapušany je 2 028 GWh, čo predstavuje 195 miliónov metrov kubických za deň, resp. 72 mld. metrov kubických za rok.

Nordstream privádza plyn z ruských ťažobných polí do západnej Európy, najmä do Nemecka. Dĺžka plynovodu je približne 1 200 km a kapacita 55 mld. metrov kubických za rok (dva plynovody). Prevádzkový tlak je 22 MPa. V každom prípade cez Slovensko bude v budúcnosti distribuované menšie množstvo zemného plynu ako doposiaľ. V tomto prípade nejde o technickú, ale politicko-obchodnú záležitosť s prízvukom na slovo politická. To, že časť nových kapacít bude presmerovaná cez NordStream II, bude mať negatívny vplyv na prepravnú sústavu Slovenska po ekonomickej stránke. Zemný plyn sa však bude cez prepravnú sústavu Slovenska naďalej prepravovať. Časť tranzitného plynovodu má slúžiť na prepravu v prvom kroku zmesi vodíka a zemného plynu, ktoré bude priamo cez prepúšťacie stanice plynu vstupovať do distribučných sietí a neskôr prepravovať čistý vodík. Prepravná sieť cez Slovensko má k dispozícii 4 prepravné plynovody, z ktorých niektoré budú vodík prepravovať z miesta ich masívnej výroby.

V súvislosťou s výstavbou a spustením Nordstreamu II bude naše ľudské zdroje nutné pripraviť a zamerať na výrobu, prepravu, uskladnenie a distribúciu vodíka, a v neposlednom rade aj obchodovanie s vodíkom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.