Veľkokapacitné batériové úložiská

Batériové úložisko je najrýchlejšie reagujúcim zdrojom energie v sieťach a používa sa na stabilizáciu sietí. Pri plnom menovitom výkone sú batériové úložiská spravidla navrhnuté tak, aby pracovali jednu až niekoľko hodín. Batériové úložiská sa spravidla používajú na niekoľko hodín krátkodobého špičkového výkonu a pomocných služieb, ako je poskytovanie rezervy prevádzky a riadenia frekvencie na minimalizáciu možnosti výpadku napájania. Od roku 2019 je skladovanie energie z batérií lacnejšie než výkon plynových turbín s otvoreným cyklom na použitie až dve hodiny a na celom svete bolo nasadených približne 365 GWh batériových úložísk, ktoré rastú extrémne rýchlo. Levelizované náklady na elektrickú energiu z batérií rýchlo klesli a v priebehu dvoch rokov sa znížili na polovicu až na 150 USD za MWh od roku 2020. Od roku 2021 je výkon a kapacita najväčších batériových skladovacích elektrární rádovo menšia ako u najväčších prečerpávacích elektrární, najbežnejšej formy skladovania energie v sieti. Štúdia Európskej komisie počíta v horizonte do roku 2030 s výstavbou zariadení na uskladňovanie energie pre Slovensko v objeme 30 MW, podobne alebo menej v okolitých krajinách. S batériovými úložiskami počíta MH SR v rámci pripravovaných aukcií, uvažuje s kapacitami na úrovni 40 MW. 

Medzi výhody veľkokapacitných batériových úložísk patria:

Niektoré batérie pracujúce pri vysokých teplotách (sodíkovo – sírová batéria) alebo používajúce korozívne komponenty podliehajú kalendárnemu starnutiu alebo zlyhaniu, aj keď sa nepoužívajú. Ostatné technológie trpia starnutím cyklu alebo poškodením spôsobeným cyklami nabíjania a vybíjania. Toto zhoršenie je spravidla vyššie pri vysokých rýchlostiach nabíjania. Tieto dva typy starnutia spôsobujú stratu výkonu (pokles kapacity alebo napätia), prehriatie a nakoniec môžu viesť k kritickému zlyhaniu (úniky elektrolytu, požiar, výbuch). Batérie Li-Ion, sú navrhnuté tak, aby mali dlhú životnosť bez údržby. Väčšina súčasných systémov je preto zložená z bezpečne uzavretých batériových zväzkov, ktoré sú elektronicky monitorované a vymenené, keď ich výkonnosť klesne pod danú prahovú hodnotu.

Z hľadiska ľudských zdrojov bude potrebné:

Prehľady najdôležitejších inovačných trendov, ich vplyv na výkony zamestnaní v sektore, budúce vyžadované odborné vedomosti a zručnosti, sú popísané nižšie:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.