Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre dopravu, logistiku a poštové služby

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)
 2. Administratívny pracovník v lodnej doprave
 3. Administratívny pracovník v logistike
 4. Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
 5. Administratívny pracovník v železničnej doprave
 6. Bezpečnostný poradca v doprave
 7. Colný deklarant
 8. Dopravný psychológ
 9. Dispečer leteckej prevádzky
 10. Dispečer letiskovej prevádzky
 11. Dispečer lodnej dopravy
 12. Dispečer mestskej hromadnej dopravy
 13. Dispečer osobnej cestnej dopravy (okrem MHD)
 14. Dispečer prekladiska lodnej dopravy
 15. Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry
 16. Dispečer v logistike a poštových službách
 17. Dispečer, výpravca v železničnej doprave
 18. Doručovateľ zásielok, poštár
 19. Kontrolór tovaru v logistike
 20. Kormidelník
 21. Kuriér
 22. Letecký inžinier
 23. Letecký meteorológ
 24. Letový inštruktor
 25. Lodník
 26. Lodný kapitán
 27. Lodný strojník
 28. Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave
 29. Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
 30. Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
 31. Operátor v cestnej infraštruktúre
 32. Operátor v železničnej doprave
 33. Operátor vysokozdvižného vozíka
 34. Palubný sprievodca v leteckej doprave
 35. Pilot
 36. Pilot na diaľku
 37. Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
 38. Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
 39. Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
 40. Pracovník cestnej patroly
 41. Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave
 42. Pracovník pri priehradke na pošte
 43. Pracovník riadenia železničnej dopravy
 44. Pracovník technickej obsluhy lietadiel
 45. Pracovník technickej údržby tunela
 46. Pracovník v sklade (skladník)
 47. Prepravný pracovník v železničnej doprave
 48. Revízor vo verejnej osobnej doprave
 49. Riadiaci letovej prevádzky
 50. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)
 51. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
 52. Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave
 53. Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
 54. Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
 55. Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách
 56. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
 57. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
 58. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave
 59. Rušňovodič v železničnej doprave
 60. Skladový majster (vedúci skladu)
 61. Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
 62. Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
 63. Stevard v osobnej železničnej doprave
 64. Špecialista cestovných poriadkov
 65. Špecialista pre integrovanú dopravu
 66. Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry
 67. Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel
 68. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
 69. Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
 70. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti
 71. Technický pracovník cestnej infraštruktúry
 72. Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)
 73. Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
 74. Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
 75. Technický špecialista v logistike
 76. Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
 77. Technický špecialista v poštových službách
 78. Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
 79. Technik cestnej dopravy
 80. Technik letiskových elektronických a elektrických systémov
 81. Technik údržby lietadiel
 82. Technik údržby plavidiel a zariadení
 83. Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb
 84. Technik v logistike a poštových službách
 85. Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
 86. Technik, kontrolór v železničnej doprave
 87. Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
 88. Tranzitér
 89. Triedič zásielok
 90. Vodca plávajúceho stroja
 91. Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
 92. Vodič autobusu
 93. Vodič dodávkového vozidla
 94. Vodič električky
 95. Vodič nákladného motorového vozidla
 96. Vodič osobného motorového vozidla
 97. Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla
 98. Vodič taxislužby
 99. Vodič trolejbusu
 100. Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
 101. Vozmajster

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.