Schválené národné štandardy zamestnaní v XIII. etape tvorby a revízie

07.12.2021

V termíne  od 22. júna do  18. júla 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XIII etapy 44 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XIII. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
 2. Veterinárny technik
 3. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle
 2. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Riadiaci pracovník (manažér)pri prvotnom spracovaní dreva
 2. Stolár, výrobca nábytku

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Operátor zariadenia na výrobu papiera

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Kováč pre strojné kovanie
 2. Umelecký kováč

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
 2. Technológ káblovej výroby

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Pracovník pri priehradke na pošte
 2. Pracovník riadenia železničnej dopravy
 3. Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
 4. Technik údržby lietadiel
 5. Dispečer mestskej hromadnej dopravy

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Komentátor
 2. Kultúrny agent
 3. Muzikológ
 4. Notograf
 5. Rozhlasový moderátor
 6. Správca depozitára
 7. Televízny moderátor
 8. Výskumník pamiatkového fondu
 9. Grafický dizajnér (grafik)
 10. Prenosový technik
 11. Umelecký grafik
 12. Výskumník archívno-historický

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Koordinátor dobrovoľníkov
 2. Športový manažér 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Špecialista reportingu v účtovníctve
 2. Prepisovačka
 3. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Dentálna hygienička
 2. Pediatrický pneumológ a ftizeológ
 3. Plastický chirurg
 4. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
 5. Gerontopsychiater
 6. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne
 7. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár
 8. Sociálny poradca
 9. Špecialista samosprávy pre sociálne služby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.