VONKAJŠIA STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – PESTLE ANALÝZA

PESTLE analýza poskytuje prehľad externých faktorov, ktoré ovplyvňujú sektor potravinárstvo na Slovensku. V rámci analýzy sa sledovali politické, ekonomické, socio-demografické, technologické, legislatívne a environmentálne aspekty a ich dopad na ľudské zdroje v horizonte do roku 2030.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.