Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zmeny spôsobené pandémiou

V súvislosti so šírením pandémie koronavírusu v prvej vlne v roku 2020 všetky okolité krajiny uzavreli svoje hranice, čo dramaticky obmedzilo možnosti slovenských producentov exportovať svoje výrobky. Veľkí odberatelia, ktorí od Lesov SR š. p. odoberajú väčšinu drevnej hmoty, ohlásili zastavenie odberu, resp. žiadali výrazné zníženie cien jednotlivých sortimentov dreva. Dramatický prepad predaja dreva predstavoval obrovský výpadok v tržbách za drevo. Ťažba dreva bola obmedzená až o 75 %. Znížené boli a pravdepodobne aj sú investície, opravy a údržba, šetriť sa bude tiež na správnej réžii.

Najzložitejšia situácia bola v expedičných skladoch, ktoré boli vzhľadom na šíriace sa ochorenie najviac zraniteľné, keďže tam denne prebieha príjem a výdaj sortimentov drevnej hmoty, čo sa prejavilo na výpadku zamestnancov. Zvýšená chorobnosť externých dodávateľov spôsobovala výpadky v ťažbe dreva a pestovných prácach. To malo za následok nedostatok dreva na mieste realizácie jeho predaja. Opatrenia vplyvom pandémie negatívne ovplyvnili tiež tržby plynúce z poplatkového lovu. Nemohli sa realizovať niektoré individuálne, ale i kolektívne poľovačky, najmä pre zahraničných klientov.

V nadväznosti na odvodený dopyt po materiáloch, resp. produktoch z drevnej hmoty, je potrebné zdôrazniť, že ekonomická recesia z dôvodu pandémie COVID-19, obmedzenie cestovania a práca z domu spôsobila nárast dopytu po baliacich materiáloch a paletách, avšak zredukovala dopyt po tlači kvalitného papiera a konštrukčného materiálu. Reštrikcie pri prechode hraníc jednotlivých štátov ovplyvnili celkovú zamestnanosť v kontinentálnej Európe. Hodnoty lesných služieb, hlavne rekreácia, podpora sektora stravovacích a ubytovacích služieb, boli vo všetkých krajinách zasiahnuté obmedzeniami vycestovania nielen medzi štátmi EÚ, ale aj medzi jednotlivými okresmi v rámci niektorých štátov. Mnoho krajín zaznamenalo redukciu dopytu po stavebnom rezive, ktoré bolo čiastočne vyvážené nárastom dopytu po jeho domácom využití. Z titulu druhej vlny COVID-19 je možné predpokladať, ako rýchlo sa ekonomiky budú spamätávať, prinajmenej niekoľko zmien sa stane permanentnými, keďže sú silné náznaky, že celkové pracovné návyky sa zmenia v prospech  väčšieho podielu práce z domu a zníženia podielu dochádzania do práce.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.