Reakcia vzdelávacieho systému

Zabezpečiť kvalitné odborné vzdelávanie a prípravu, zavádzanie inovačných trendov v súčasných podmienkach stredných odborných  škôl  je zložité a potrvá niekoľko rokov, kým prebiehajúce zmeny v celom vzdelávacom systéme umožnia absolventom škôl získavať kompetencie, ktoré im zabezpečia úspešnú celoživotnú dráhu, ich uplatnenie a sebarealizáciu v podmienkach pracovného trhu doma, alebo v zahraničí. Významne to ovplyvňujú nasledovné faktory:

Problematika zavádzania inovácií do vysokoškolského vzdelávania je v mnohých ohľadoch zložitá a záleží na viacerých faktoroch:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.