Logistika

Logistike patrí čoraz významnejšie miesto v národnom hospodárstve, ktoré je postavené na priemyselnej výrobe a službách. V priemyselne vyspelých štátoch sveta pracuje v sektore dopravy a logistiky viac ako 10 % aktívneho obyvateľstva. Fungujúci dopravný a logistický systém vytvára hodnoty spojené s premiestnením surovín, polotovarov, súčiastok do výroby. Jeho prínos sa odráža vo výrobkoch a preto má výrazný prienik napr. s automobilovým priemyslom. Logistika zasahuje významne do kvality poskytovaných obchodných služieb a dostupnosti a tým aj do cien potravín a spotrebných tovarov, ktoré sa nakupujú z celého sveta.

Sektor logistiky bude potrebovať kvalifikovaných ľudí v oblasti nasadzovania a prevádzky ťahačov vozíkov, vysokozdvižných vozíkov, manipulačných robotov atď. Sektor dopravy bude potrebovať kvalifikovaných ľudí v oblasti plánovania prevádzky a riadenia autonómnych vlakov, lodí, nákladných vozidiel, autobusov a ich servisu.

Zelená logistika, ktorú chce EÚ dosiahnuť, bude v SR vytvárať potrebu ľudských zdrojov hlavne v oblasti plánovania, riadenia, prevádzky a servisu a nasadzovania dopravných prostriedkov poháňaných elektrinou (elektrické dodávky, ťahače, elektrobusy, vlaky aj na batérie atď.), ale aj využitie cargoEbike v rámci poslednej míle1. Ľudské zdroje z oblasti plánovania by mali vedieť vypočítať vplyvy dopravy a logistiky na životné prostredie a premietnuť ich do svojho plánovania a nadväzujúcich logistických činností. Do dopravy a logistiky sa bude nasadzovať viac informačných a komunikačných technológií, čo znamená, že od ľudských zdrojov sa bude vyžadovať zvýšenie znalosti práce s týmito technológiami. Predpokladá sa využitie dronov na vykonávanie inventúr v skladoch a väčšia aplikácia RFID technológii na rozoznávanie zásielok.


1 Definícia “poslednej míle” je posledný úsek distribúcie tovaru/balíkov medzi firmou a konečným spotrebiteľom tovaru alebo služby (B2C), kde príjemca prijíma tovar doma alebo na mieste dohodnutom. ” Spotrebiteľom tovaru alebo služby pritom môže byť ako súkromná osoba, firma alebo iná organizácia (http://www.svetdopravy.sk/logistika-poslednej-mile/)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.