Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánuModelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu vytvára modely podľa návrhov. Vyrába rozmnožovacie zariadenia na formy a formy na vytváranie keramických výrobkov. Obsluhuje zariadenia na odlievanie foriem a zariadenia na sušenie foriem. Určuje postup práce, upravuje technologické podmienky, používa nástroje a pomôcky na zhotovovanie foriem. Kontroluje a posudzuje funkčnosť a rozmery foriem. Nastavuje, ošetruje a vykonáva údržbu zariadení, nástrojov a pomôcok na výrobu foriem. Upravuje tvary a povrchy foriem s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu. Zhotovuje prototypové formy podľa požiadaviek zákazníka na špeciálny sortiment. Premeriava a prekresľuje zložité súčasti a diely vo viacerých polohách podľa výkresovej dokumentácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
3480/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKFormár vo výrobe keramiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7314
SK ISCO-08
7314003
ESCO
2312
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
7314003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rozmerové obvody
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby výpočtov zmršťovania keramických hmôt
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Zmršťovanie sušením a zmršťovanie pálením.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné pomôcky a náradie v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Účel a použitie štetcov, škrabiek, šín, obrezávacích nožov, pomocných materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Účel a použitie strojov v modelárskej dielni - sadrový kruh, miešadlá, čerpadlá, brúsky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v modelárskej praxi
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a použitie keramických hmôt, rôznych druhov sadry, riedidiel a iných pomocných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sušenia sadrových foriem
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Technologické postupy sušenia foriem a rozmnožovacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy výroby rozmnožovacích zariadení vo výrobe keramiky
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Rozmnožovacie zariadenie slúži na množenie foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy izolácie modelov a rozmnožovacích zariadení vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Izolačné prostriedky, postupy izolácie.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy výroby foriem pre keramickú výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Tvorba modelu podľa technického výkresu. Množenie foriem na rozmnožovacom zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zhotovovania modelov a foriem pre keramické výrobky
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby a spracovania keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny.
Perspektíva: Aktuálna
3
suroviny na výrobu keramiky/porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy keramiky a porcelánu a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na vykonávanie bežných opráv, čistenia a ošetrovania strojov vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
metódy, postupy a spôsoby označovania nekovových materiálov vo výrobe a pri ich úprave
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia procesov na zvyšovanie výroby recyklovateľných materiálov a znovuvyužitia nekovových odpadov vo výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
kontrola a posudzovanie funkčnosti a rozmerov zhotovovaných foriem
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
finálne opracovanie keramických foriem a modelov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Konečné opracovanie modelov, rozmnožovacích zariadení a foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba rozmnožovacieho zariadenia v keramikárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vytvorenie jednodielneho a viacdielneho zariadenia na rozmnožovanie foriem.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie základnej údržby strojov a zariadení v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a čistenie poloautomatických strojov a liniek vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
údržba strojov a zariadení v rámci autonómnej údržby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie nanotechnológie (nano náterov) pri údržbe strojov a zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
3
manipulácia s polotovarom a hotovými výrobkami vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane kameniny. Manipulácia, ukladanie, prevoz, balenie výrobkov v keramickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so základnými a pomocnými materiálmi v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Napr. sadra, plnivá, riedidlá, izolačné materiály, farby a iné pomocné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
3
práca s materiálmi pri výrobe keramických foriem a modelov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Príprava sadry na odlievanie, izolovanie modelov a rozmnožovacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie nástrojov a náradia v keramickej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba keramických modelov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Výroba, opracovanie a príprava modelu.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe keramiky a porcelánu
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Vrátane obsluhy strojov a zariadení pri výrobe keramiky a porcelánu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
ovládanie strojov a zariadení v modelárskej dielni
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: Ovládanie prác na sadrovom kruhu, práca s brúskami, rozplavovačom, čerpadlom a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie procesov pre zvyšovanie výroby recyklovateľných nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
3
uplatňovanie digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.