Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v VII. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne od 29. januára do 18. februára 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci VII. etapy 47 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v VII. etape je tu:

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

 1. Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov
 2. Strojník briketárne

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
 2. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

 1. Apretovač
 2. Morič   

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Mechanik motocyklov

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Technik robotiky

Sektorová rada pre energetiku

 1. Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov
 2. Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne
 3. Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky
 4. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni
 5. Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
 6. Technik likvidácie jadrového odpadu

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Triedič odpadov
 2. Technik správy a údržby GIS      

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 2. Špecialista geografického informačného systému
 3. Stavebný prípravár

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
 2. Horský vodca

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
 2. Technik, kontrolór v železničnej doprave
 3. Špecialista cestovných poriadkov          

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

 1. Dátový expert

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

 1. Bibliograf špecialista
 2. Dramaturg
 3. Knihovník špecialista
 4. Knihovník
 5. Scénický a kostýmový výtvarník
 6. Maskér, vlásenkár

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
 2. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
 3. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
 4. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
 5. Špecialista v oblasti úrazového poistenia

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)
 2. Recepčný (okrem hotelového)
 3. Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby

 1. Gynekológ a pôrodník
 2. Pediatrický urológ
 3. Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
 4. Riadiaci zdravotnícky pracovník – sestra
 5. Verejný zdravotník špecialista v epidemiológii
 6. Riadiaci zdravotnícky pracovník – farmaceut
 7. Verejný zdravotník špecialista vo výchove k zdraviu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.