Schválené národné štandardy zamestnaní v IX. etape tvorby a revízie

03.12.2021

V termíne  od 16. marca do 7. apríla 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci IX. etapy 66 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v IX. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo a rybolov 

 1. Tréner koní
 2. Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

 1. Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle 
 2. Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín 
 3. Ťažiar 
 4. Paleontológ 

Sektorová rada pre potravinárstvo 

 1. Liehovarník 
 2. Pekár 
 3. Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

 1. Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 1. Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky 
 2. Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

 1. Grafik prípravy tlače 
 2. Pracovník zhotovovania tlačovej formy 
 3. Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

 1. Jadrový chemik 
 2. Procesný technik v chemickej výrobe 
 3. Teoretický a počítačový chemik 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Dekoratér keramiky a porcelánu 
 2. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov 
 3. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

 1. Automechanik nákladných automobilov a autobusov 
 2. Automechanik osobných motorových vozidiel 
 3. Rezač kovov 
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 

 1. Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike 
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve 
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike 
 4. Energetický audítor 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

 1. Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) 
 2. Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu 
 3. Špecialista vodohospodár v priemysle 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

 1. Stavebný špecialista riadenia kvality 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

 1. Kuchár (okrem šéfkuchára) 
 2. Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry 
 3. Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

 1. Pracovník cestnej patroly 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

 1. Špecialista bezdrôtových sietí 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 

 1. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve 
 2. Realitný maklér 
 3. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

 1. Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu 
 2. Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo 
 3. Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
 4. Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok 
 5. Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku 
 6. Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ 
 7. Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ 
 8. Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ 
 9. Špecialista kontroly verejného obstarávania 
 10. Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia 
 11. Špecialista v oblasti technickej normalizácie 
 12. Špecialista v oblasti tvorby legislatívy 
 13. Špecialista v oblasti výberu poistného 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

 1. Daňový špecialista 
 2. Náborový konzultant 
 3. Sekretárka 
 4. Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 5. Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

 1. Anestéziológ a intenzivista 
 2. Pediatrický endokrinológ 
 3. Pediatrický gastroenterológ 
 4. Pediatrický reumatológ 
 5. Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive 
 6. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky laborant 
 7. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zdravotnícky záchranár 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.