Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prezentácie, reportáž a fotogaléria z workshopov

19.04.2012

Dňa 12. apríla (Hotel NH GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava) a 17. apríla 2012 (Hotel LUX BB, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica) sa uskutočnili workshopy na tému „Partnerstvo zamestnávateľov a škôl – úspech budúcnosti“, ktoré boli súčasťou riešenia národného projektu VIII-2 Národná sústava povolaní v Slovenskej republike.

Na workshopoch mali ich účastníci jedinečnú príležitosť spoznať príklady dobrej praxe pri rozvíjaní spolupráce škôl so zamestnávateľmi a inšpirovať sa k aktivitám smerujúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily v Slovenskej republike.

 

Na workshope v Bratislave odzneli zaujímavé prezentácie, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné odkazy:

Fotogalériu z bratislavského workshopu (63,9 MB) si môžete stiahnuť tu.

 

Reportáž z workshopu v Banskej Bystrici

 

Na workshope v Banskej Bystrici odzneli nemenej zaujímavé prezentácie, ktoré si môžete pozrieť kliknutím na nasledovné odkazy:

 

 

Fotogalériu z banskobystrického workshopu (51,1 MB) si môžete stiahnuť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.