Inovácie v procese (v bani)

Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia (analýza podzemia) – kľúčovým prvkom je nezabudnúť na individuálny výstroj baníkov (exoskeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími.) a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest, po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá) – bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované.  Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, ale aj spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených high-tech podmienok môže baňa budúcnosti existovať aj v SR.

Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta – diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Vo svete sa kontrolujú a riadia pracovné operácie cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Taktiež pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. V októbri 2012 uviedla firma Rio Tinto v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete, začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS už v decembri 2008 v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii . A podobne firma BHP Billiton, druhá najväčšia banská spoločnosť na svete, mala v bani Jimblebar v regióne Pilbara v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar. Firma Rio Tinto bola prvá, ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe – na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.

Vplyv inovácií v sektore na nové odborné vedomosti (ďalej len „OV“) / odborné zručnosti (ďalej len „OZ“)

Zoznam ovplyvnených odborných vedomostí:

Zoznam ovplyvnených odborných zručností:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.