Vývojové tendencie

Je dôležité myslieť na to, čo a kto buduje ekonomiku štátu. Sú to zdraví a vzdelaní ľudia. Na to, aby sme boli vzdelaní, potrebujeme kvalitný a prepracovaný vzdelávací systém od základných škôl až po univerzity. Neoddeliteľnou súčasťou je celoživotné vzdelávanie a neustále učenie sa zamestnancov v potravinárstve s cieľom reagovať na vznikajúce nové technológie, inovácie, automatizáciu, digitalizáciu atď. Základom zdravia je kvalitná a vyvážená strava a pravidelný pohyb či aktívne športovanie. V súčasnosti rastie záujem o potraviny a stravovanie. So zvyšujúcimi sa nárokmi spotrebiteľov rastie aj tlak na označovanie, zloženie, pravdivosť zdravotných tvrdení na obale, pôvod surovín, či kvalitu samotných potravín. Práve vyvážená strava a zdravé potraviny majú v poslednej dobe nebývalú pozornosť. Zároveň sa však prejavuje aj negatívny klesajúci trend domácich výrobcov, ktorých je z roka na rok menej.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.